Prečerpávacie šachty plastové

Prečerpávacie šachty plastové sú určené na prečerpávanie odpadových vôd splaškových, dažďových, priemyselných, podzemných a i. Sú vyrábané v rôznych veľkostiach z certifikovaných polypropylénových dosiek. Prečerpávacie šachty sa dodávajú bez technologického vybavenia ( nádrž, kryt ) alebo s technologickým vybavením ( jedno alebo dve čerpadlá), kotvenie čerpadiel, spúšťacie zariadenie, potrubné rozvody, plavákové spínače, spätné klapky, uzatváracie ventily,

Nesmú sa používať na čerpanie horľavých kvapalín I. – II. Triedy.