Certifikát

Plastové nádrže dodávame s osvedčením o vykonaní skúšky vodotesnosti podľa STN-75-0905