Žumpy plastové

Žumpy plastové sú uzavreté nádrže bez odtoku,  ktoré slúžia na zachytávanie splaškových vôd k rodinným domom, záhradám a chatám, kde nie je možné napojenie na verejnú kanalizáciu. Sú vyrábané z certifikovaných polypropylénových dosiek. Žumpa obsahuje vodotesnú nádrž, nátok, pochôdzny poklop.