Vodomerná šachta plastová

Vodomerná šachta plastová sa používa pre osadenie vodomerov, alebo iných merných zariadení. Je vyrobená z certifikovaných polypropylénových dosiek podľa tvaru vodomernej šachty. Každá vodomerná šachta obsahuje stúpadlá, vstupný otvor, poklop a vodotesné prechody pre napojenie potrubia. Vodomerné šachty môžu byť pochôdzne alebo prejazdné.  Pri prejazdnej vodomernej šachte je potrebné celú šachtu zabetónovať a nahradiť plastový pochôdzny poklop  za prejazdný.

Výhodou tejto plastovej šachty je dlhá životnosť a jednoduchá montáž.

Šachta je určená pre obytné domy, chaty, penzióny a iné zariadenia na meranie odberu vody.

Cenovú ponuku iných rozmerov vypracujeme na požiadanie.