Vodomerná šachta plastová

Vodomerná šachta plastová sa používa pre osadenie vodomerov alebo iných merných zariadení. Je vyrobená z certifikovaných polypropylénových dosiek podľa tvaru vodomernej šachty. Každá vodomerná šachta obsahuje stúpadlá, vstupný otvor, poklop a vodotesné prechody pre napojenie potrubia. Vodomerné šachty môžu byť pochôdzne alebo prejazdné.  Pri prejazdnej vodomernej šachte je potrebné celú šachtu zabetónovať a nahradiť plastový pochôdzny poklop  za prejazdný.

Výhodou tejto plastovej šachty je dlhá životnosť a jednoduchá montáž. Šachta je určená pre obytné domy, chaty, penzióny a iné zariadenia na meranie odberu vody.

Výroba na mieru.

O výskyte spodnej vody je potrebné informovať vopred!

Tvar a Rozmer
Valcová 1000 x 1350 mm
Valcová 1000 x 1550 mm
Valcová 1200 x 1550 mm
Valcová 1200 x 1850 mm
Hranatá 1000 x 1000 x 1350 mm
Hranatá 1000 x 1000 x 1550 mm
Hranatá 900 x 1200 x 1550 mm
Hranatá 900 x 1200 x 1850 mm
Iné rozmery - výroba na mieru