Kanalizačné šachty plastové

Kanalizačné šachty plastové sa používajú pre kanalizačnú sieť ako kontrolné, spadiskové, smerové šachty.  Sú vyrobené z certifikovaných polypropylénových dosiek.  Kanalizačná šachta plastová obsahuje napojenie potrubia, stúpadlá, vstupné hrdlo, poklop.  Všetky typy šachiet môžu byť modifikované podľa požiadaviek zákazníka, výška, priemer, profily a smery napojenia. Môžu tam byť namontované spätné klapky a rôzne armatúry.