Okrúhle vodomerné šachty plastové

Okrúhle vodomerné šachty plastové sú vyrábané z certifikovaných polypropylénových dosiek.  Šachta obsahuje krycí poklop.  Vo vnútri šachty sú stúpadla. Vodotesné prechody potrubia je možné dodať v rôznych priemeroch podľa požiadavky.

O výskyte spodnej vody je potrebné informovať vopred!

ROZMERY

Tvar a rozmer
Valcová 1000 x 1350 mm
Valcová 1000 x 1550 mm
Valcová 1200 x 1550 mm
Valcová 1200 x 1850 mm

Plus vstupný komín s poklopom ø 600 mm.

V prípade záujmu  o iný rozmer  nás kontaktuje: radoplast@radoplast.sk